Sołectwo

Sołtys:

Danuta Mrowiec

Tel. sta. 77 415 13 84
Tel. kom. 604 267 521
e-mail: danuta.mrowiec9@wp.pl

Rada Sołecka:

Monika Kondysiak – przewodnicząca

Lidia Gąsiorek

Tomasz Dzierżypolski

Tomasz Serwata

Sylwiusz Chrastina